Нове краєзнавче видання для студентів факультету історії та географії

Нове краєзнавче видання для студентів факультету історії та географії
422921 ПЕРЕГЛЯДІВ

9 червня 2022 р. студенти факультету історії та географії і викладачі кафедри історії України Людмила Бабенко й Лариса Шаповал взяли участь у презентації нового видання, присвяченого історичному минулому Полтавщини – збірника наукових праць «Полтавський район : від давнини до сьогодення», яка відбулася у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського.

 

До збірника увійшли переважно статті учасників ювілейної наукової конференції (28 вересня 2021 року), присвяченої 100-річчю створення району. Для студентів спеціальностей 032 Історія та географія, 014.03 Середня освіта (Історія) передусім мають велике значення статті, у яких науковці досліджують і розкривають проблеми історії, археології, етнографії Полтавщини.

 

Так, стаття професорки Людмили Бабенко «Полтава – центр Малоросійського генерал-губернаторства» корелюється з навчальними програмами таких дисциплін, як «Історія України», «Історичне краєзнавство», доцентки Лариси Шаповал «Громадські музеї Полтавщини як об’єкти екскурсійної діяльності» – «Музеєзнавство та музейна справа», «Практикум з екскурсознавства». Рубрики збірника «Археологія», «Козацька і нова історія», «Історичні події новітнього часу», «Етнографія», «Музеєзнавство, пам’яткознавство» містять цікаві матеріали для виконання практичних завдань та самостійної роботи студентів, виконання наукових проєктів.

 

Для формування фахових компетентностей здобувачів освіти спеціальності 032 Історія та археологія важливу роль  відіграє співпраця з цією науковою установою на основі чинної угоди. Такі заходи є нагодою ближче познайомитися з колективом співробітників музею, формами його діяльності. Гарантка освітньо-професійної програми «Історія та археологія» першого (бакалаврського) рівня Людмила Бабенко обговорила питання оновлення ОП з членом робочої групи з розробки / оновлення Олександром Супруненком, директором ПКМ та його участі в державній атестації здобувачів освіти. Присутня на презентації директорка Департаменту культури і туризму Полтавської ОВА Ірина Удовиченко звернулася з пропозицією до колективу кафедри історії України долучитися до перегляду Переліку об’єктів культурної спадщини Полтавської області з метою надання висновків щодо історичної, мистецької цінності, їхньої унікальності та доцільності використання як «маркера» російських імперських претензій та політики декомунізації. Цей проєкт дасть можливість студентам практично осягнути сутність памяткоохоронної діяльності та її правової бази.

Завідувачка сектору абонементів бібліотеки імені Михайла Жовтобрюха  Світлана Тіткова висловила вдячність за подаровані книги, які зможуть використовувати викладачі та студенти ПНПУ імені В. Г. Короленка.

Prioritet. © 2015. Связь с редакцией - [email protected]

Мої відео